Jämför bolån

Att genomföra ett husköp räknas till en av de största affärer människor gör under sin livstid. Att äga sin bostad har flera fördelar och en av de viktigaste är troligtvis att varje amortering innebär en besparing. Du som bostadsägare sparar kapital genom ditt hus, ett värde som är bestående och som du får tillbaks eller kan återinvestera den dagen du vill sälja.

Det är vanligt att låna pengar i samband med ett husköp och det gäller att skaffa sig så låg ränta som möjligt för att se till att affären blir den bästa tänkbara. Få associerar ordet billigt med husköp men det finns en del pengar att spara genom att jämföra seriösa kreditgivare på marknaden. På denna sida har vi samlat information om vad du behöver tänka på vid ansökan om bolån samt svar på varför det är så viktigt att jämföra bolån.

Vad är ett bolån?

Innan vi går in på själva ansökan är det viktigt att definiera vad ett bolån är. Namnet avslöjar innebörden direkt, det är ett lån som tas i syfte att förvärva en bostad. Bolån går under olika namn och du lär stöta på benämningar som villalån, huslån och bostadsrättslån när du läser om dessa. Lånet kan tecknas för alla typer av bostäder, från villor och bostadsrätter till mindre fritidshus. Bolånet är ett så kallat ”lån med säkerhet” då huset sätts i pant och garanterar en ekonomisk säkerhet för banken (jämför blancolån som tecknas utan säkerhet).

Ränta

Ränta är den kostnad du som låntagare betalar för att få låna pengar. Vilken ränta du får betala styrs av två faktorer, de bankspecifika och konsumentspecifika. Med bankspecifika menas hur den ekonomiska situationen i landet ser ut för tillfället och hur mycket vinst banken gör på att låna ut pengar till låntagare. Verksamhetsrelaterade omkostnader, så som lokalhyra och personalkostnader, räknas också in då banken är som vilket annat företag som helst, vinstdrivande med omkostnader.

Den andra faktorn är konsumentspecifik och innebär att det är din levnadssituation som påverkar räntan. Din anställning och inkomst spelar här en stor roll liksom andra skulder eller tillgångar.

Kreditprövning och kreditvärdighet

Det är vanligt att banken eller kreditgivaren genomför en kreditprövning på dig som söker bolån. Detta kallas också UC kontroll och syftar till att ge långivaren information om skulder, betalningsanmärkningar och eventuellt övrigt skuldsaldo registrerat hos kronofogden. Det ger också en uppfattning om dina ekonomiska levnadsförhållanden.

Var ansöker jag om bolån?

Vid tidpunkten för husköp är det viktigt att få ett så kallat lånelöfte från en bank eller annan kreditgivare. Lånelöftet ger dig information om hur mycket pengar du får låna och ger dig klartecken att ge dig in i en budgivning. Att lägga bud på ett hus utan att först inneha lånelöfte är inte att rekommendera såvida du inte redan har den aktuella köpesumman. Bolån kan sökas hos följande aktörer:

Banker

Traditionellt sett är detta det vanligaste sättet att söka bolån på. Räntan varierar mellan de olika bankerna liksom kraven på den sökande. Generellt kan dessa sägas innefatta 18-årsgräns, fast inkomst och att betalningsanmärkning saknas.

Kreditgivare

Tekniskt sett är banker också kreditgivare men här syftas på företag som agerar långivare åt privatpersoner. Seriösa kreditföretag står under Finansinspektionens tillsyn och kan vara ett alternativ till traditionella banker.

Låneförmedlare

Låneförmedlare erbjuder inga bolån i sig, däremot hjälper de till att jämföra de bästa och billigaste räntorna för bolån på marknaden. Verksamheten är seriös och att använda sig av detta är smart, snabbt och effektivt och tjänsten kostar inget att använda.

En fördel med kreditgivare idag är att ansökningen till stor del är digitaliserad. En ansökan för lånelöfte görs relativt enkelt online, det går snabbt och du får svar direkt och legitimeringen sker via BankID.

Ett lånelöfte är ingen garanti för att du får låna den efterfrågade summan och endast första steget i ansökan om bolån. Det krävs ytterligare en ansökan när det tilltänkta objektet ska köpas och detta kan dra ut på tiden ett par dagar. Om din ekonomiska situation är densamma som när lånelöftet beviljades samt att den efterfrågade summan inte överstigits bör ansökan gå igenom utan problem.

Vad ska jag tänka på vid tecknandet av bolån?

När du väl funnit huset du vill leva i kantas plötsligt affären av såväl förväntan som uppsluppen glädje. Då gäller det att inte frestas att ta första bästa bolån, utan att istället jämföra och sätta sig in i låneofferterna. Detta är kanske den allra viktigaste punkten då ränta och villkor kan skilja sig markant beroende på långivare och du bör sträva efter ett lån som har billigast ränta till bäst villkor.

Jämför faktorer som de fasta och rörliga räntorna, vilken bindningstid som erbjuds samt hur lång amorteringstid som föreslås. Jämför också den effektiva räntan för lånet samt månadskostnad. Flera banker har dessutom en räntehistorik som visar förändring i ränta under de sista åren vilket kan vara värt att granska.

Vanliga frågor

Var kan jag som konsument, snabbt och smidigt, jämföra billiga bolån?

På vår hemsida, Jamforlan.com, har du möjligheten att jämföra bolån hos en rad seriösa banker och kreditgivare. Vi förmedlar endast de långivare som är godkända av Finansinspektionen och bedriver en regelrätt verksamhet, allt för att du ska känna dig trygg i din jämförelse av bolån.

Kan jag som konsument ansöka om bolån utan kreditprövning?

Kreditgivaren behöver någonstans få uppfattning om din förmåga att återbetala bolånet samt om du som sökande står i skuld till fler långivare. Att som sökande helt undgå en kreditprövning eller prövas utan UC kan därför vara svårt, men det finns kreditgivare på marknaden som använder sig av andra kreditupplysningsföretag. Dessa registreras inte som vanliga kreditupplysningar och syns därför inte på UC.

Om jag som sökande har en betalningsanmärkning, kan jag ändå få ett lån?

En betalningsanmärkning kan försvåra möjligheten att få ett bolån och fördröja ansökningsprocessen eftersom mer information kan komma att behöva inhämtas. Men, enligt konsumentkreditlagen får inte en betalningsanmärkning ensamt utgöra grunden för ett avslag och det kan vara bra att veta att en anmärkning försvinner ur registret efter tre år.